Stanowiska

Sekretariat  

Anna Korcz   61-438-03-30

 

Ewidencja działalności gospodarczej i rolnictwa

Krzysztof Durczak 61-438-03-35

 

Ochrona środowiska

Olga Pietrzykowska 61-438-03-41

 

Informatyk

Robert Nowak 61-438-03-42

 

Obsługa organów gminy

Wanda Szymaniak 61-438-03-31

 

Referat podatków i opłat

Zofia Graczyk 61-438-03-33

 

Referat podatków i opłat

Barbara Demczyńska 61-438-03-33

 

Gospodarka gruntami oraz rozwój lokalny i promocja gminy

Dariusz Stawski 61-438-03-40

 

Zamówienia publiczne i fundusze europejskie

Mirosława Woźniak 61-438-03-40

 

Sprawy obywatelskie, ewidencja ludności

Maria Dębicka 61-438-03-37

 

Drogi publiczne, gospodarka przestrzenna

Ilona Orakowska 61-438-03-36

 

Urząd Stanu Cywilnego

Irena Wojciechowska 61-438-03-39

 

Zastępca skarbnika

Barbara Dymińska 61-438-03-32

 

Księgowość

Arleta Kmieciak 61-438-03-32

 

Radca Prawny

Wiesława Witkiewicz 61-438-03-35

 

Gospodarka odpadami

Monika Jazic 61-438-03-41