Stanowiska

Sekretariat  

Anna Korcz   61-438-03-30

 

Ewidencja działalności gospodarczej, rolnictwo, promocja gminy

Maciej Andrzejak 61-438-03-35

 

Ochrona środowiska

Olga Pietrzykowska 61-438-03-41

 

Informatyk

Robert Nowak 61-438-03-42

 

Obsługa organów gminy

Wanda Szymaniak 61-438-03-31

 

Referat podatków i opłat

Magdalena Mazurczak 61-438-03-33

 

Gospodarka gruntami, inwestycje gminne

Dariusz Stawski 61-438-03-40

 

Zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych

Mirosława Woźniak 61-438-03-40

 

Referat podatków i opłat

Iwona Krawiec 61-438-03-33


Sprawy obywatelskie, ewidencja ludności

Irena Wojciechowska 61-438-03-37

 

Drogi publiczne, gospodarka przestrzenna

Ilona Orakowska 61-438-03-36

 

Urząd Stanu Cywilnego

Irena Wojciechowska 61-438-03-37

 

Zastępca skarbnika

Barbara Dymińska 61-438-03-32

 

Księgowość

Arleta Kmieciak 61-438-03-32

 

Radca Prawny

Rafał Masłowski 61-438-03-39

 

Gospodarka odpadami

Monika Jazic 61-438-03-41