Aktualności

Wybory sołtysa

08 marca 2017 18:42 | Aktualności

Zgodnie z podjętym zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Borzykowo w dniu 15 marca 2017r. o godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej w Borzykowie w sprawie przeprowadzenia wyborów nowego Sołtysa. W związku z powyższym uprasza się wszystkich mieszkańców uprawnionych do głosowania o wzięcie udziału w zebraniu w podanym terminie. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku wymaganej frekwencji tj. 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania, drugie zebranie odbędzie się po upływie 30 minut i będzie ważne bez względu na liczbę obecnych.

Proponowane tematy zebrania:
1.Otwarcie
2.Przedstawienie porządku zebrania.
3.Wybór przewodniczącego zebrania.
4.Sprawozdanie sołtysa z działalności  za okres pełnionej funkcji.
5.Wybór sołtysa.
6.Wystąpienie Wójta Gminy.
7.Dyskusja wolne głosy.

Przeczytano: 534 razy.| Wydrukuj

Do góry