Aktualności

Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci!

17 lipca 2017 11:41 | Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z „Wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat” przesłanym przez Głównego Inspektora Pracy, Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu.

Żniwa to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów czy pracą na wysokości. Ceną pośpiechu, nieuwagi i lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć.

Ofiarami tych wypadków są również dzieci. Wyrażamy przekonanie, że szeroka popularyzacja załączonego apelu przyczyni się do stosowania przez rolników zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, lepszej organizacji prac, zachowania rozsądku.

Wierzymy, że  zarówno przesłane apele do rolników jak i wykaz będą pomocne w popularyzacji zawartych w nich zasad, a przestrzeganie  zaleceń przyczyni się do tego, aby tegoroczne żniwa minęły bezpiecznie, a wakacje były dla wszystkich radosne.

 

Przeczytano: 308 razy.| Wydrukuj

Do góry