Przetargi

28 grudnia 2016 12:02 | Przetargi

Innormacja z otwarcia ofert przetargu nieobraniczonego na dostawe oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych

Kołaczkowo 2016.12.28 Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017”...

czytaj więcej

27 grudnia 2016 11:54 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawę węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017

Kołaczkowo 2016.12.27 Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku...

czytaj więcej

23 grudnia 2016 14:45 | Przetargi

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Kasztanowa i Szeroka do skrzyżowania z drogą powiatową

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl zakładka przetargi Ogłoszenie nr 373573 - 2016 z dnia 2016-12-23 r. Kołaczkowo: Przebudowa drogi gminnej w...

czytaj więcej

23 grudnia 2016 13:53 | Przetargi

Przetarg na budowę dróg gminnych: ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl zakładka przetargi Ogłoszenie nr 373398 - 2016 z dnia 2016-12-23 r. Kołaczkowo: Budowa dróg gminnych:...

czytaj więcej

17 grudnia 2016 15:21 | Przetargi

Przetarg na dostawę węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017

Ogłoszenie nr 369108 - 2016 z dnia 2016-12-16 r. Kołaczkowo: Dostawa węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czytaj więcej

17 grudnia 2016 15:19 | Przetargi

Przetarg na dostawę oleju opałowego do Gminy Kołaczkowo- jej jednostek podległych

Ogłoszenie nr 369112 - 2016 z dnia 2016-12-16 r. Kołaczkowo: Dostawa oleju opałowego do Gminy Kołaczkowo- jej jednostek podległych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czytaj więcej