Przetargi

14 grudnia 2015 12:18 | Przetargi

Przetarg nieograniczony - odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo: ODBIERANIE ORAZ TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO Numer ogłoszenia: 341290 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej

23 listopada 2015 16:56 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie. Zamówienie obejmuje dostawę około 90.000 l oleju opałowego lekkiego.

Kołaczkowo: Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie. Zamówienie obejmuje...

czytaj więcej

17 listopada 2015 14:42 | Przetargi

Przetarg nieograniczony odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo: ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO. Numer ogłoszenia: 309634 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej

03 lipca 2015 12:44 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie

Kołaczkowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie- dokończenie Numer ogłoszenia: 99153 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej-NIE ustanowienia...

czytaj więcej