Przetargi

10 grudnia 2014 08:52 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo w roku 2015"

czytaj więcej

09 grudnia 2014 09:43 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

czytaj więcej

24 listopada 2014 14:58 | Przetargi

Przetarg nieograniczony odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO Numer ogłoszenia: 385234 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej

19 listopada 2014 22:39 | Przetargi

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie

Kołaczkowo: Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie. Zamówienie obejmuje...

czytaj więcej

18 listopada 2014 14:24 | Przetargi

Przetarg na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

Kołaczkowo: dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015 Numer ogłoszenia: 239553 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej

30 października 2014 16:08 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzb. Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. do realizacji zadania została...

czytaj więcej

16 października 2014 10:16 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ubezpieczeniowe

Kołaczkowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. Numer ogłoszenia: 343528 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

czytaj więcej

27 sierpnia 2014 11:18 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania w przetargu na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kołaczkowo w ramach projektu - Przedszkole w szkole.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania w przetargu na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kołaczkowo w ramach projektu - Przedszkole w szkole.

czytaj więcej