Ogłoszenia

17 stycznia 2017 11:43 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.01.2017 o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.01.2017 o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Wprowadzenie reformy oświaty w Gminie Kołaczkowo. 3.Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca Rady /-/ Danuta Grabowska ...

czytaj więcej

10 stycznia 2017 13:21 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 16.01.2017 o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 16.01.2017 o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Informacja z posiedzeń Komisji. 3.Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez...

czytaj więcej

09 stycznia 2017 09:53 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, odbędzie się w dniu 16.01.2017r. o godz. 10:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie

OGŁOSZENIE Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, odbędzie się w dniu 16.01.2017r. o godz. 10:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie 2.Szacowanie szkód łowieckich. 3.Wolne...

czytaj więcej

23 grudnia 2016 13:42 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XXI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 29.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w...

czytaj więcej

23 grudnia 2016 13:38 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 28.12.2016r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek posiedzenia: Otwarcie Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Analiza projektu budżetu na 2017 rok. Wolne głosy i wnioski. Przewodniczący Komisji /-/ Małgorzata Jakubowska ...

czytaj więcej

16 grudnia 2016 10:13 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku publicznego odbędzie się w dniu 20.12.2016r. o godz. 13:00 w salce nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku publicznego odbędzie się w dniu 20.12.2016r. o godz. 13:00 w salce nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie 2.Omówienie stawek opłat za świadectwa...

czytaj więcej

14 grudnia 2016 12:42 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20. 12. 2016 r. o godz. 13:30 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 20. 12. 2016 r. o godz. 13:30 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Informacja z posiedzeń Komisji. 3.Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 4.Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej...

czytaj więcej

02 grudnia 2016 12:45 | Ogłoszenia

Wypłaty stypendium szkolnego

O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że w dniach 7 i 8 GRUDNIA 2016r. będzie wypłacane STYPENDIUM SZKOLNE na podstawie załączonych faktur i dowodów zakupu od godz. 10.00 do 15.00

czytaj więcej

30 listopada 2016 11:58 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5.Informacja Przewodniczącego Rady...

czytaj więcej