Ogłoszenia

30 listopada 2016 11:58 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE XX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5.Informacja Przewodniczącego Rady...

czytaj więcej

30 listopada 2016 09:59 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.12.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.12.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Realizacja zaplanowanych inwestycji w br. 3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok 4. Wnioski i spostrzeżenia. Przewodniczący Komisji /-/ Wojciech...

czytaj więcej

22 listopada 2016 12:45 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 30.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 30.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Omówienie planu dowozów szkolnych. 3. Omówienie spraw...

czytaj więcej

22 listopada 2016 12:42 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Informacja z posiedzeń Komisji. 3. Ustalenie projektu budżetu na 2017 rok. 4. Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca Rady /-/...

czytaj więcej

16 listopada 2016 08:35 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 21.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 21.11.2016 r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Kultury od stycznia do października 2016 r. 3. Wnioski i spostrzeżenia. Przewodniczący Komisji /-/Wojciech...

czytaj więcej

02 listopada 2016 07:20 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 03.11.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 03.11.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 3. Omówienie ewidencji wpływów podatkowych. 4....

czytaj więcej

02 listopada 2016 07:19 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.11.2016r. o godz. 15;00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.11.2016r. o godz. 15;00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Informacja z posiedzeń Komisji. 3. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych. 4....

czytaj więcej

31 października 2016 13:23 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 07.11.2016 r. o godz. 9:30 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad: Otwarcie Wyjazd w teren celem sprawdzenia melioracji pól na terenie gminy. Wizja lokalna stanu dróg na terenie gminy. Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca Komisji /-/ Jadwiga Stajkowska ...

czytaj więcej

21 października 2016 08:02 | Ogłoszenia

Szkolenia dla sołtysów

Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi Wielkopolska Izba Rolnicza przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego odział Poznań organizuje...

czytaj więcej