Ogłoszenia

06 lutego 2017 16:31 | Ogłoszenia

Powiatowa Akademia Ruchu

Z początkiem lutego rozpocznie się kolejna edycja Powiatowej Akademii Ruchu – wiosna 2017. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego stylu życia i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez serię cyklicznych bezpłatnych zajęć....

czytaj więcej

06 lutego 2017 16:19 | Ogłoszenia

AKTUALIZACJA Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – „Z Nami Warto”

Zarząd LGD „Z Nami Warto” przygotował projekt aktualizacji LSR, w związku z tym zapraszamy mieszkańców obszaru do zapoznania się z proponowanymi zmianami. Uwagi, zapytania i sugestie dotyczące proponowanych zapisów, proszę kierować na adres mailowy biura LGD: info@znamiwarto.pl...

czytaj więcej

30 stycznia 2017 09:43 | Ogłoszenia

XXIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 03.02.2017r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XXIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 03.02.2017r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5.Informacja Przewodniczącego Rady...

czytaj więcej

26 stycznia 2017 12:18 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 01.02.2017 o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 01.02.2017 o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Przyjęcie protokołu nr 25 z komisji wspólnej. 3.Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum do reformy...

czytaj więcej

26 stycznia 2017 12:16 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Realizacja zaplanowanych inwestycji w 2016 roku. 3.Wnioski i spostrzeżenia. Przewodniczący Komisji /-/Wojciech Tamborski ...

czytaj więcej

17 stycznia 2017 11:54 | Ogłoszenia

XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.01.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.01.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5.Informacja Przewodniczącego...

czytaj więcej

17 stycznia 2017 11:43 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.01.2017 o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.01.2017 o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Wprowadzenie reformy oświaty w Gminie Kołaczkowo. 3.Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca Rady /-/ Danuta Grabowska ...

czytaj więcej

10 stycznia 2017 13:21 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 16.01.2017 o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 16.01.2017 o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Informacja z posiedzeń Komisji. 3.Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez...

czytaj więcej

09 stycznia 2017 09:53 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, odbędzie się w dniu 16.01.2017r. o godz. 10:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie

OGŁOSZENIE Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, odbędzie się w dniu 16.01.2017r. o godz. 10:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie 2.Szacowanie szkód łowieckich. 3.Wolne...

czytaj więcej

23 grudnia 2016 13:42 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XXI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 29.12.2016 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w...

czytaj więcej