Ogłoszenia

06 października 2016 12:55 | Ogłoszenia

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Uregulowania prawne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zawierają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

czytaj więcej

05 października 2016 10:15 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE XVIII Sesja Rady Gminy Kolaczkowo odbędzie się w dniu 11.10.2016 r. o godz.15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie

O G Ł O S Z E N I E XVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 11.10.2016r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego...

czytaj więcej

27 września 2016 13:14 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.10.2016r. o godz. 15;00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.10.2016r. o godz. 15;00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Informacja z posiedzeń Komisji. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania...

czytaj więcej

15 września 2016 09:20 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 20.09.2016r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 20.09.2016r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 3. Omówienie planu remontu placówek oświatowo-wychowawczych...

czytaj więcej

12 września 2016 12:01 | Ogłoszenia

Odwozy ze szkół 2016/2017

AUTOSAN Nr rej. PWR 99ME-KAMIŃSKI PIOTR Liczba miejsc 41 + kierowca ODWOZY rok szkolny 2016/2017 1. PONIEDZIAŁEK z Gimnazjum w Kołaczkowie 15.05 Borzykowo, Gorazdowo, Żydowo 15.20 Grabowo Królewskie, Krzywa Góra 14.30 Budziłowo, Cieśle, Wszembórz ze Szkoły Podstawowej w Grabowie...

czytaj więcej

08 września 2016 13:56 | Ogłoszenia

Informacje nt. Wyprawki Szkolnej

Kierownik Referatu Oświaty w Kołaczkowie Informuje, że na rok szkolny 2016/2017 przysługuje dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów klas: I, II, III,VI szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia...

czytaj więcej

31 sierpnia 2016 10:14 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 06.09.2016r o godz. 10 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 06.09.2016r. Godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Omówienie planu dowozów szkolnych. 3. Omówienie...

czytaj więcej

28 sierpnia 2016 23:11 | Ogłoszenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016 / 2017

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016 / 2017 1.Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia / słuchacza szkoły podstawowej gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych jest: -miejsce zameldowania – Gmina Kołaczkowo -dochód z miesiąca poprzedzającego...

czytaj więcej