Ogłoszenia

28 sierpnia 2016 23:11 | Ogłoszenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016 / 2017

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016 / 2017 1.Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia / słuchacza szkoły podstawowej gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych jest: -miejsce zameldowania – Gmina Kołaczkowo -dochód z miesiąca poprzedzającego...

czytaj więcej

28 sierpnia 2016 22:44 | Ogłoszenia

Dowozy szkolne 2016-2017

W dniu 01.09.2016 r. autobusy szkolne będą kursować jak w latach ubiegłych. Według nowego rozkładu autobusy szkolne będą kursowały od dnia 02.09.2016 r. Do Gimnazjum w Kołaczkowie autobusy wyjeżdżają o godzinie: Bieganowo- 6.40 Borzykowo- 6.45 Zieliniec – 6.45 Gorazdowo- 6.50 Żydowo...

czytaj więcej

22 sierpnia 2016 13:00 | Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E XVII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.08.2016r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

O G Ł O S Z E N I E XVII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.08.2016r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja...

czytaj więcej

22 czerwca 2016 09:49 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Gmina Kołaczkowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji polegającej na doposażeniu sal przedmiotowych w czterech szkołach: SP w Bieganowie, SP w Sokolnikach, SP w Grabowie Królewski i Gimnazjum w Kołaczkowie (projekt składany w ramach konkursu...

czytaj więcej

17 czerwca 2016 07:23 | Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E XVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.06.2016r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

O G Ł O S Z E N I E XVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.06.2016r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja...

czytaj więcej

17 czerwca 2016 07:22 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 23.06.2016r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 23.06.2016r. o godz. 15 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 3. Omówienie sytuacji systemu gospodarki odpadami. 4. Plan remontu...

czytaj więcej

02 maja 2016 09:59 | Ogłoszenia

Raport z przeglądu ankiet dla mieszkańców i klientów Ocena funkcjonowania Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Kołaczkowo 25.04.2016 r. Raport z przeglądu ankiet dla mieszkańców i klientów Ocena funkcjonowania Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy w Kołaczkowie Wójt Gminy Kołaczkowo zarządzeniem Nr 112/2014 z dnia 18.02.2014 r. wprowadził Kodeks Etyki...

czytaj więcej