Ogłoszenia

10 lutego 2017 08:29 | Ogłoszenia

Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH DO SPRZEDAŻY Stosownie do Uchwały Nr IX/51/1999 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 06 lipca 1999r., Uchwały Nr XXXIV/229/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 20.08.2010r. oraz Uchwały Nr XXXVII/198/1998 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 10 czerwca 1998r. Wójt Gminy Kołaczkowo...

czytaj więcej

08 lutego 2017 14:36 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze dzieci do Przedszkola "Jarzębinka" w Kołaczkowie

Przedszkole "Jarzębinka" w Kołaczkowie ogłasza nabór dzieci 3,4,5 letnich na nowy rok szkolny 2017/2018.

czytaj więcej

08 lutego 2017 14:18 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 14.02.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 14.02.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Przyjęcie protokołu nr 26 i 27 z komisji wspólnej. 3.Przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz...

czytaj więcej

06 lutego 2017 16:31 | Ogłoszenia

Powiatowa Akademia Ruchu

Z początkiem lutego rozpocznie się kolejna edycja Powiatowej Akademii Ruchu – wiosna 2017. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego stylu życia i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez serię cyklicznych bezpłatnych zajęć....

czytaj więcej

06 lutego 2017 16:19 | Ogłoszenia

AKTUALIZACJA Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – „Z Nami Warto”

Zarząd LGD „Z Nami Warto” przygotował projekt aktualizacji LSR, w związku z tym zapraszamy mieszkańców obszaru do zapoznania się z proponowanymi zmianami. Uwagi, zapytania i sugestie dotyczące proponowanych zapisów, proszę kierować na adres mailowy biura LGD: info@znamiwarto.pl...

czytaj więcej

30 stycznia 2017 09:43 | Ogłoszenia

XXIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 03.02.2017r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XXIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 03.02.2017r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5.Informacja Przewodniczącego Rady...

czytaj więcej

26 stycznia 2017 12:18 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 01.02.2017 o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 01.02.2017 o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Przyjęcie protokołu nr 25 z komisji wspólnej. 3.Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum do reformy...

czytaj więcej

26 stycznia 2017 12:16 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Realizacja zaplanowanych inwestycji w 2016 roku. 3.Wnioski i spostrzeżenia. Przewodniczący Komisji /-/Wojciech Tamborski ...

czytaj więcej

17 stycznia 2017 11:54 | Ogłoszenia

XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.01.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

OGŁOSZENIE XXII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 24.01.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum. 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5.Informacja Przewodniczącego...

czytaj więcej

17 stycznia 2017 11:43 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.01.2017 o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 23.01.2017 o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Wprowadzenie reformy oświaty w Gminie Kołaczkowo. 3.Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca Rady /-/ Danuta Grabowska ...

czytaj więcej