Wykaz spraw

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie.

Pokój nr 11

Opłaty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

INFORMACJA dot. dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje zainteresowanych mieszkańców Gminy Kołaczkowo, iż do 30 września br. można składać wnioski dotyczące udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo.

 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kołaczkowo na realizację w/w przedsięwzięcia zawarte są w poniższych uchwałach:

 


 

-UCHWAŁA Nr XIII/76/2012 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kołaczkowo na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kołaczkowo na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo.