Sprawy Obywatelskie

Sprawy Obywatelskie - pok.28

- zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy

- wydawanie oraz wymiana dowodu osobistego

- wybory - rejestr wyborców