Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego -pok.28 

- zgłoszenie urodzenia dziecka

- zawarcie związku małżeńskiego

- odpis aktu stanu cywilnego

- odtworzenie aktu stanu cywilnego

- zgłoszenie zgonu

- zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk

- zmiana imienia dziecka