Ewidencja działalności Gospodarczej i Rolnictwo

Ewidencja działalności Gospodarczej i Rolnictwo - pok.29

1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 -wniosek

 -instrukcja

2. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  -wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

3. Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

   -oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

4. Wniosek o wycięcie drzew

   -wniosek o wycięcie drzew