Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie nr  43/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
Z dnia 26.03.2012 r.W sprawie :ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zdrowego stylu życia,organizacji imprez sportowych i integracyjnych organizacji obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Kołaczkowo oraz organizacji imprezy dla osób niepełnosprawnych.


Treść zarządzenia

 

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania