Ogłoszenie Wójta Gminy Kołaczkowo O rozstrzygnięciu konkursów ofert.

Kołaczkowo 11.05.2012

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kołaczkowo

O rozstrzygnięciu konkursów  ofert z dnia 26.03.2012 roku na realizacje zadań publicznych:


1-Organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej
2- Organizacja imprezy dla osób niepełnosprawnych
3- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z teren   Gminy  Kołaczkowo

W wyniku ogłoszonych trzech konkursów do przewidzianego terminu tj. 30.04.2012 wpłynęły 4 oferty:

• Na organizację imprezy rekreacyjno-sportowej  2 oferty :


1. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
    ul Chrobrego 40/41
    62-200 Gniezno Wnioskowana kwota dotacji 3 000,00
    Nazwa zadania „XIII Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie”

2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta
    ul. Marcinkowskiego 27
    61-754 Poznań 
    Nazwa zadania „Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK” Wnioskowana kwota dotacji 1 500,00

• Na organizację imprezy dla osób niepełnosprawnych 1 oferta :
  Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
  ul Chrobrego 40/41
  62-200 Gniezno
  Nazwa zadania „Integracja na sportowo i świątecznie”
  Wnioskowana kwota dotacji 3 000,00


• Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Kołaczkowo 1 oferta :
  Stowarzyszenie PROMYK  
  Ul. Ks. Twardego 20B/2
  62-30 Marzenin 
  Nazwa zadania „VII Powiatowa Akcja letnia Dźwirzyno 2012 „Odkrywam swoje talenty-będę badaczem przyrody”

Wnioskowana kwota dotacji 4 000,00
Wszystkie organizacje spełniały kryteria konkursowe Komisja wybrała do dofinansowania 3 złożone oferty, a Wójt poparł stanowisko komisji  przyznając dotacje następującym organizacjom:

1 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan –Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej. Kwota dofinansowania 3 000,00
2. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan –Organizacja imprezy dla niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania 3 000,00
3. Stowarzyszenie PROMYK  -organizacja wypoczynku letniego dla dzieci/ i rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Kołaczkowo . kwota dofinansowania 4 000,00.

Uzasadnienie:
Na jedno z zadań: Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej wpłynęły 2 oferty:
1. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
    ul Chrobrego 40/41
    62-200 Gniezno –XIII Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie
2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji wodnej Warta
    ul. Marcinkowskiego 27
    61-754 Poznań  -Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK

W ocenie komisji Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie będzie imprezą, która obejmie większa liczbę uczestników. Ponadto jej uczestnikami będą w 100% mieszkańcy Gminy Kołaczkowo. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie 17 sołectw Gminy Kołaczkowo i odbywać się będzie wyłącznie na terenie naszej gminy. W ocenie komisji organizacja tej imprezy jest bardzo zasadna.