Ogłoszenie Wójta Gminy Kołaczkowo O rozstrzygnięciu konkursów ofert.

Kołaczkowo 21.05.2012

Ogłoszenie

Wójta Gminy Kołaczkowo

 

 

O rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 17.04.2012 roku na realizacje zadania publicznego na Organizację obozów i konkursów rozwijających wiedze i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony ludności.

 

 

 

W wyniku ogłoszonego konkursu do przewidzianego terminu tj. 15.05.2012 wpłynęła 1 oferta: Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo nazwa zadania: „ Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Kołaczkowo” Wnioskowana kwota dotacji 2 500,00 Organizacja spełniała kryteria konkursowe dlatego Komisja przyznała jej dofinansowanie we wnioskowanej kwocie. Wójt poparł stanowisko komisji przyznając dotację w kwocie     2 500,00.