Projekt Uchwały

Projekt Uchwały

Gmina Kołaczkowo publikuje projekt Uchwały  w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 roku.

Zainteresowane organizacje działające na terenie Gminy Kołaczkowo prosimy o zapoznanie się z projektem.

Ewentualne uwagi i proponowane zmiany należy kierować do Wójta Gminy Kołaczkowo do 15.10.2012 r.


Projekt uchwały