Sprawozdanie za 2012 rok

Kołaczkowo 03.01.2013
Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo

ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012W roku 2012 ogłoszono 4 otwarte  konkursy dla organizacji pozarządowych na następujące przedsięwzięcia:
1-Organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej
2- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Kołaczkowo
3 - Organizacja imprezy dla osób niepełnosprawnych
4- Organizacja obozów i konkursów rozwijających wiedze i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony ludności

W wyniku ogłoszonych konkursów w wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert :
1. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan- organizacja imprezy rekreacyjno -  sportowej  
2. Stowarzyszenie „Promyk” - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin   dysfunkcyjnych z terenu Gminy Kołaczkowo.
3. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan- organizacja imprezy dla niepełnosprawnych
4. OSP Kołaczkowo - Organizacja obozów i konkursów rozwijających wiedze i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony ludności .
5. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta - organizacja imprezy rekreacyjno -  sportowej .


Wszystkie oferty spełniały wymagane w ogłoszeniu warunki. Do dofinansowania zakwalifikowano:
-Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – otrzymało 3 000,00 dofinansowania na imprezę rekreacyjno-sportową -Nazwa zadania „XIII Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w   Bieganowie” i 3 000,00  na imprezę dla niepełnosprawnych -Nazwa zadania „Integracja na sportowo i świątecznie”

-Stowarzyszenie „Promyk”- 4 000,00 dofinansowania- -Nazwa zadania „VII Powiatowa Akcja letnia Dźwirzyno 2012 „Odkrywam swoje talenty-będę badaczem przyrody”
Stowarzyszenie „Promyk” wykorzystało 3 750,00 złotych dotacji 250,00 zwrócono na konto Gminy Kołaczkowo.
-OSP Kołaczkowo-2 500,00 dofinansowania - nazwa zadania: „ Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z  Gminy Kołaczkowo”


Oprócz dotacji udzielonych poprzez ogłoszone konkursy OSP otrzymały pozakonkursowe dotacje na zakup sprzętu w łącznej wysokości 9 208,05 w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej
Organizacje pozarządowe miały także udostępniane nieodpłatnie świetlice wiejskie a Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów także autobus gminny.