Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kołaczkowo w roku 2013

Zarządzenie nr  81/2013

 Wójta Gminy Kołaczkowo

  Z dnia 05.03.2013 r.

 

 

  W sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowego stylu życia oraz organizacji imprez sportowych i  integracyjnych oraz organizacji obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Kołaczkowo
Załączniki:

Treść zarządzenia">Treść zarządzenia

Załącznik nr 1">Załącznik nr 1

Załącznik nr 2">Załącznik nr 2

Załącznik nr 3">Załącznik nr 3

Informacja o dotacjach przekazanych NGO w roku 2012">Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kołaczkowo w roku 2013

Wzór oferty">Wzór oferty

Wzór sprawozdania">Wzór sprawozdania

Wzór umowy">Wzór umowy