Ogłoszenie Wójta Gminy Kołaczkowo O rozstrzygnięciu konkursów ofert.

                                                   Kołaczkowo 10.04.2013

                          Ogłoszenie
                 Wójta Gminy KołaczkowoO rozstrzygnięciu konkursów  ofert z dnia 05.03.2013 roku

na realizacje zadań publicznych:
1-Organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej
2- Organizacja imprezy dla osób niepełnosprawnych
3- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z teren   Gminy  Kołaczkowo

Treść ogłoszenia