Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Gmina Kołaczkowo publikuje projekt Uchwały  w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 roku.

Zainteresowane organizacje działające na terenie Gminy Kołaczkowo prosimy o zapoznanie się z projektem.

Ewentualne uwagi i proponowane zmiany należy kierować do Wójta Gminy Kołaczkowo do 17.10.2013 r.

Pliki do pobrania:

Projekt uchwały