Ogłoszenie Wójta Gminy Kołaczkowo O rozstrzygnięciu konkursów ofert z dnia 03.02.2014 roku na realizację zadań publicznych

Kołaczkowo 10.03.2014r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kołaczkowo


O rozstrzygnięciu konkursów  ofert z dnia 03.02.2014 roku na realizację zadań publicznych:


1-   Organizacja imprezy dla osób niepełnosprawnych

2-   Organizacja imprezy rekreacyjno- sportowejW wyniku ogłoszonych konkursów do przewidzianego terminu tj. 03.03.2014 wpłynęły 4 oferty:

  1. Na organizację wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo wpłynęła 1 oferta –Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
    o/ Września –koło Kołaczkowo. Tytuł zadania : „Wycieczka do Pobiedzisk, Lednogóry i Gniezna”. Wnioskowana kwota wsparcia 3 500,00.
  2. Na organizację imprezy rekreacyjno sportowej 3 oferty:
  • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie. Tytuł zadania „XV Regionalny Pojedynek Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie”. Wnioskowana kwota wsparcia 3 500,00.
  • Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA z Poznania. Tytuł zadania „14 Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK”. Wnioskowana kwota wsparcia 2 000,00
  • Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA z Poznania. Tytuł zadania „15 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014”. Wnioskowana kwota wsparcia1 500,00.

Wszystkie złożone oferty spełniały kryteria konkursowe. Komisja wybrała do dofinansowania:

  1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów o/ Września –koło Kołaczkowo. Tytuł zadania : „Wycieczka do Pobiedzisk, Lednogóry i Gniezna”- proponowana kwota dotacji 3 500,00
  2. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie. Tytuł zadania „XV Regionalny Pojedynek Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie”- proponowana kwota dotacji 3 500,00