OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo o rozstrzygnięciu konkursów ofert z dnia 14.01.2015 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych