Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Gmina Kołaczkowo publikuje projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok.

Zainteresowane organizacje działające na terenie Gminy Kołaczkowo prosimy o zapoznanie się z projektem.
Ewentualne uwagi i proponowane zmiany należy kierować do Wójta Gminy Kołaczkowo do dnia 12.10.2015 r.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 12.10.2015 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Kołaczkowo sala nr 31.


Projekt uchwały