Ogłoszenie Wójta Gminy Kołaczkowo O rozstrzygnięciu konkursów ofert.