Sprawozdanie za 2016 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo

ze współpracy z NGO w 2016 roku

Treść sprawozdania