Ogłoszenie otwartych ofert

Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo nr 125/2017 z dnia 21.02.2017 roku. Wójt Gminy Kołaczkowo ogłosił 4 konkursy ofert. Treść zarządzenia wraz z załącznikami i wzorami formularzy do podrania poniżej.

Treść zarządzenia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4