Ogłoszenie Wójta Gminy Kołaczkowo o rozstrzygnięciu konkursów ofert.

Kołaczkowo 12.04.2018

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kołaczkowo

O rozstrzygnięciu konkursów  ofert z dnia 07.03.2018 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych:


1- Imprezy rekreacyjno - sportowe
2- Zawody strzeleckie
3- Szkolenia/warsztaty

Treść dokumentu