Podstawowa kwota dotacji - przedszkole

Kołaczkowo, 20.04.2018 r.

Podstawowa kwota dotacji
1. Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Kołaczkowo wynosi:
•    4.492,53 zł rocznie (75% kwoty 5.990,04 zł – roczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kołaczkowo)
•    374,38 zł miesięcznie (75% kwoty 499,17 zł – miesięczny koszt utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kołaczkowo)
2. Liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kołaczkowo wynosi 63 – stan 30.09.2017 r. System Informacji Oświatowej.