Podstawowa kwota dotacji - oddział przedszkolny

Kołaczkowo, 20.04.2018 r.


Podstawowa kwota dotacji
1. Podstawowa kwota dotacji dla ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach wynosi:
•    8.176,78 zł – roczny koszt utrzymania ucznia w oddziale przedszkolnym
•    681,40 zł – miesięczny koszt utrzymania ucznia w oddziale przedszkolnym  
2. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach wynosi 36 – stan 30.09.2017 r. System Informacji Oświatowej.