Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z NGO z roku 2017

Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z NGO z roku 2017W roku 2017 ogłoszono 4 otwarte konkursy dla organizacji pozarzadowych na występujące przedsięwzięcia:
1. Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo - dotacja w kwocie 1800 zł
2. Organizacja imprezy integracyjnej - dotacja w kwocie 4 x 2400 zł
3. Organizacja zawodów strzeleckich - dotacja w kwocie 1800 zł
4. Organizacja szkoleń/warsztatów - dotacja w kwocie 1800 zł

                                               .....Czytaj więcej