Otwarty konkurs ofert - 2019

ZARZĄDZENIE NR 22/2019

WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 7.03.2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kołaczkowo na rok 2019


- Wzór oferty

- Wzór sprawozdania

- Wzór umowy

- Otwarty konkurs ofert 2019