Aktualności

12 listopada 2019 12:20 | Aktualności

Zwycięstwo reprezentacji Gminy Kołaczkowo w zawodach strzeleckich

Reprezentacja Gminy Kołaczkowo w składzie: Wiktoria Walkowiak, Tymoteusz Barbuziński, Tomasz Tomczak i Paweł Barbuziński zwyciężyła w Międzygminnych Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dodatkowo Wiktoria Walkowiak zajęła...

czytaj więcej

06 listopada 2019 12:25 | Aktualności

Wykaz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów...

czytaj więcej

29 października 2019 08:54 | Aktualności

Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Kołaczkowo uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności...

czytaj więcej

14 października 2019 11:50 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” Zaprasza w ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej LGD – „Z Nami Warto” serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej firmy do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 16 października 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie; pl. Wł....

czytaj więcej

14 października 2019 11:49 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” Zaprasza w ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej PREMIA na START

Podejmowanie działalności gospodarczej PREMIA na START LGD – „Z Nami Warto” serdecznie zaprasza osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 15 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie;...

czytaj więcej

09 października 2019 14:20 | Aktualności

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z NGO na rok 2020

Wójt Gminy Kołaczkowo zapraszamy wszyst

czytaj więcej