Aktualności

27 listopada 2019 10:52 | Aktualności

Rdosny Dzień Pluszowego Misia

W dniu 25.11.2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie odbył się Dzień Pluszowego Misia. W uroczystości zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyły przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo. Dzieci pełne radości, wraz ze swoimi ulubionymi...

czytaj więcej

22 listopada 2019 10:36 | Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo Królewskie – Zieliniec - Żydowo zakończona

W kwietniu 2019 r. Wójt Gminy Kołaczkowo – Pani Teresa Waszak podpisała umowę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 144.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, ze środków Województwa...

czytaj więcej

13 listopada 2019 13:45 | Aktualności

Inwestycje z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś

Gmina Kołaczkowo w ostatnim czasie zrealizowała w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś dwa projekty pod nazwą: 1. „Centrum Spotkań Mieszkańców Kołaczkowo – Bądźmy Aktywni Ruchowo”, 2. „Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa – Etap Trzeci – Dla...

czytaj więcej

13 listopada 2019 12:59 | Aktualności

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Kołaczkowo

Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Bieganowie. Wykład o historii wygłosiła pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieganowie, natomiast część artystyczną zaprezentowali uczniowie tej szkoły pod opieką pani...

czytaj więcej

12 listopada 2019 12:20 | Aktualności

Zwycięstwo reprezentacji Gminy Kołaczkowo w zawodach strzeleckich

Reprezentacja Gminy Kołaczkowo w składzie: Wiktoria Walkowiak, Tymoteusz Barbuziński, Tomasz Tomczak i Paweł Barbuziński zwyciężyła w Międzygminnych Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dodatkowo Wiktoria Walkowiak zajęła...

czytaj więcej

06 listopada 2019 12:25 | Aktualności

Wykaz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów...

czytaj więcej

29 października 2019 08:54 | Aktualności

Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Kołaczkowo uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności...

czytaj więcej