Aktualności

19 grudnia 2019 08:34 | Aktualności

Podsumowanie sportowe roku w Gminie Kołaczkowo.

17 stycznia kilkanaście osób uczestniczyło w spotkaniu dotyczącym podsumowania wydarzeń sportowych w Gminie Kołaczkowo. Spotkania takie są od wielu lat tradycyjną okazją do wręczenia nagród dla zespołów uczestniczących w letnich rozgrywkach piłkarskich. Również...

czytaj więcej

16 grudnia 2019 12:58 | Aktualności

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone...

czytaj więcej

14 grudnia 2019 11:33 | Aktualności

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2020 r., ulotka oraz pozostałe informacje

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów na I półrocze 2020 r.: - pojemniki i worki do segregacji - nieruchomości zamieszkałe, - pojemniki 1100 l oraz gniazda- nieruchomości zamieszkałe, - pojemniki i worki do segregacji - nieruchomości niezamieszałe Harmonogram...

czytaj więcej

11 grudnia 2019 09:22 | Aktualności

Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia dzieci z Gminy Kołaczkowo odwiedził Święty Mikołaj, który przybył na plac przed pałacem Reymonta - bardzo zmęczony. Dzieci jednak nie dały Świętemu odpocząć. Głośnym śpiewem i okrzykami szybko go zbudziły. Każde dziecko mogło się przytulić do Świętego Mikołaja,...

czytaj więcej

27 listopada 2019 10:52 | Aktualności

Rdosny Dzień Pluszowego Misia

W dniu 25.11.2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie odbył się Dzień Pluszowego Misia. W uroczystości zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyły przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo. Dzieci pełne radości, wraz ze swoimi ulubionymi...

czytaj więcej

22 listopada 2019 10:36 | Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo Królewskie – Zieliniec - Żydowo zakończona

W kwietniu 2019 r. Wójt Gminy Kołaczkowo – Pani Teresa Waszak podpisała umowę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 144.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, ze środków Województwa...

czytaj więcej

13 listopada 2019 13:45 | Aktualności

Inwestycje z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś

Gmina Kołaczkowo w ostatnim czasie zrealizowała w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś dwa projekty pod nazwą: 1. „Centrum Spotkań Mieszkańców Kołaczkowo – Bądźmy Aktywni Ruchowo”, 2. „Rozbudowa Tajemniczego Zakątka Grabowa – Etap Trzeci – Dla...

czytaj więcej