Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

12 kwietnia 2018 14:46 | Aktualności

Budowa placu zakończona

W dniu 12 kwietnia została zakończona inwestycja pn. ,,Utwardzenie, zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie". Gmina Kołaczkowo uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 116.322,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 235.919,00 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu był Zakład Budownictwa Ogólnego INS - BUD Kamil Parus.

Zdjęcia: