Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

12 czerwca 2018 10:41 | Aktualności

Informacja nt. stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Z dniem 13.06.2018r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres 3 lat.

Załączniki:

Decyzja [32.42 KB]

Decyzja [724.45 KB]

Taryfa [1.19 MB]