Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

07 marca 2019 11:42 | Aktualności

Konkurs ofert NGO 2019

W dniu dzisiejszym tj. 7 marca 2019 został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, nauki, zdrowego stylu życia, organizacji imprez integracyjno – sportowych oraz odbudowy zwierzyny drobnej w tym ryb.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo w zakładce Gmina Kołaczkowo / organizacje pozarządowe jak również na www.bip.kolaczkowo.pl zakładka organizacje pozarządowe.