Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

25 maja 2020 15:51 | Aktualności

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Kołaczkowo została Beneficjentem projektu „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych zmieniło standardy prowadzenia zajęć. Projekt ten został stworzony z myślą o wsparciu najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie posiadają dostatecznego dostępu do nauki zdalnej. Gmina Kołaczkowo z grantu zakupiła 21 laptopów o wartości 58 380,00 zł.


Zostały one przekazane do szkół w Gminie Kołaczkowo w następujący sposób:

1.Zespół Szkolno-Przedszkolny -7 sztuk

2.Szkoła Podstawowa w Bieganowie -8 sztuk

3.Szkoła Podstawowa w Sokolnikach -5 sztuk

4.Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim -1 sztuka

zdalna_szkola.jpg

Zdjęcia:

Załączniki:

Treść dokumentu [90.78 KB]