Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

07 października 2020 14:18 | Aktualności

Umowa na rewitalizację podpisana

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 30 lipca 2020 roku przyznał dofinansowanie Gminie Kołaczkowo dla projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji gminy Kołaczkowo” w ramach konkursu dla Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, trenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym w dniu 7 października 2020 r. gminę Kołaczkowo odwiedził Marszałek województwa wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, który wspólnie z Wójt gminy Kołaczkowo Panią Teresą Waszak podpisali umowę o przyznanie środków finansowych na realizację wspomnianej inwestycji.

Jest to projekt na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.795.916,98 złotych, a wartość całego przedsięwzięcia to kwota 2.340.399,71 zł. To bardzo ważne wydarzenie, gdyż inwestycja ma ogromne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb całej społeczności.  

Realizacja tego zadania zmieni oblicze wysłużonego już przedszkola. Projekt zakłada utworzenie pięciu oddziałów przedszkolnych dostosowanych do potrzeb dzieci. Przebudowa obiektu pozytywnie wpłynie na jakość i komfort wychowania. W ramach Programu Rewitalizacji Gminy Kołaczkowo zostanie również zaadaptowana lewa część pałacu Reymonta z przeznaczeniem na utworzenie Małego Kina Społecznościowego.

Zdjęcia: