Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2018 / 2019

09 sierpnia 2018 10:30 | Aktualności

1.    Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia / słuchacza szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych jest:
-    miejsce zameldowania – Gmina Kołaczkowo
-    dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018r., dla studentów wrzesień 2018r.) nie przekraczający w przeliczeniu na  1 osobę w rodzinie:
•    514,00 zł netto (do dnia 30.09.2018r.)
•    528,00 zł netto (od dnia 01.10.2018r.)

2.    Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy  w Kołaczkowie – Referat Oświaty ul. Plac Reymonta 3  do 15.09.2018r., studenci do 15.10.2018r.

3.    Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów winni składać rodzice, opiekunowie lub pełnoletni wnioskodawcy.

4.    Formularze wniosków na stypendium można otrzymać w każdej placówce szkolnej, w Urzędzie Gminy – Referat Oświaty oraz na stronie internetowej Gminy Kołaczkowo www.kolaczkowo.pl

5.    W przypadku składania przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku wszystkie niezbędne zaświadczenia prosimy dostarczyć w jednym wykonaniu.

6.    Stypendium szkolne nie przysługuje:
-    uczniom klas zerowych
-    uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych

7.    Potrzebne dokumenty
Składając wniosek o stypendium do wypełnionego formularza należy dołączyć:
-    dokumenty potwierdzające uzyskane dochody wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, na przykład: zasiłek rodzinny  + dodatki, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna, dochody netto z miejsca pracy, dochody z działalności gospodarczej, renta, emerytura, dochody z gospodarstwa rolnego  gdzie przyjmuje się, że:
•    1 h przeliczeniowy = 288,00 zł (do 30.09.2018r.)
•    1 h przeliczeniowy = 308,00 zł (od 01.10.2018r.)
-    w przypadku, kiedy rodzice ucznia korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały)

8.    Szczegółowe informacje o stypendium szkolnym można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie -Referat Oświaty ul. Plac Reymonta 3,  nr telefonu (061) 4380343.

Przeczytano: 404 razy.| Wydrukuj

Do góry