Aktualności

Gmina Kołaczkowo i Gmina Lądek organizatorami 750-lecia lokacji wsi Szamarzewo i Samarzewo

07 marca 2019 13:42 | Aktualności

W dniu 6 marca nastąpiło spotkanie organizacyjne przedstawicieli Gminy Kołaczkowo i Gminy Lądek. Tematem spotkania były obchody 750-lecia istnienia miejscowości Szamarzewo i Samarzewo. Obie wioski były w przeszłości jedną miejscowością, jednak wydarzenia wielkiej polityki zdecydowały, że w roku 1815 podzielono ówczesne Samarzewo na dwie miejscowości - po stronie pruskiej powstało Szamarzewo, a po stronie zaborcy rosyjskiego pozostało Samarzewo. Gdyby nie tamta decyzja Samarzewo miałoby szansę być dziś największą wsią w powiecie wrzesińskim.

W roku 2019 przypada 750 lat od pierwszej pisanej wzmianki o Samarzewie, a dokładnie 29 czerwca 1269 roku nazwa ta pojawia się w dokumencie pozwalającym na lokację wsi „na prawie niemieckim” Henrykowi i Hankowi - prawdopodobnie ówczesnym kmieciom lub szlachcicom. Inne historyczne wspominki o Samarzewie mówią o roku 1331 kiedy to Krzyżacy spustoszyli miejscowość, ale oczywiście najważniejszą datą w historii małej w skali świata wioski jest rok 1815 kiedy to podczas Kongresu Wiedeńskiego zaborcy wyrysowali linie graniczne na mapach. Niefortunnie granica rozdzieliła Samarzewo na dwie części i tak już zostało do dziś.

W dniu 20 lipca planowane są obchody rocznicy lokacji Samarzewa i tą uroczystość zorganizują dwa samorządy: Gmina Lądek i Gmina Kołaczkowo.

Na zdjęciu od lewej:

Iwona Szubińska - Dyrektor GOK w Lądku

Renata Tkaczyk - Sekretarz Gminy Lądek

Robert Kasprowicz- sołtys Szamarzewa

Małgorzata Marciniak - Radna Gminy Lądek, Sołtys wsi Samarzewo, przedstawiciel OSP Samarzewo 

Ilona Orakowska- Sekretarz Gminy Kołaczkowo,

Teresa Waszak- Wójt Gminy Kołaczkowo

Artur Miętkiewicz - Wójt Gminy Lądek

Natalia Śmiechowska - specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji Gminy Lądek

Ewa Jedlikowska -Zastępca Wójta Gminy Lądek

Przeczytano: 812 razy.| Wydrukuj

Do góry