Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020

22 sierpnia 2019 14:44 | Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020

 

1.Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia / słuchacza szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych jest:
    - miejsce zameldowania – Gmina Kołaczkowo
    - dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019r., dla studentów wrzesień 2019r.) nie przekraczający w przeliczeniu na  1 osobę w rodzinie:
    - 528,00 zł netto

2. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy  w Kołaczkowie – Referat Oświaty ul. Plac Reymonta 3  do 16.09.2019r., studenci do 15.10.2019r.

3. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów winni składać rodzice, opiekunowie lub pełnoletni wnioskodawcy.

4. Formularze wniosków na stypendium można otrzymać w każdej placówce szkolnej, w Urzędzie Gminy – Referat Oświaty oraz na stronie internetowej Gminy Kołaczkowo www.kolaczkowo.pl

5. W przypadku składania przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku wszystkie niezbędne zaświadczenia prosimy dostarczyć w jednym wykonaniu.

6. Stypendium szkolne nie przysługuje:
        -uczniom klas zerowych
        -uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych

7.Potrzebne dokumenty
Składając wniosek o stypendium do wypełnionego formularza należy dołączyć:
   -dokumenty potwierdzające uzyskane dochody wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, na przykład: zasiłek rodzinny  + dodatki, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna, dochody netto z miejsca pracy, dochody z działalności gospodarczej, renta, emerytura, dochody z gospodarstwa rolnego  gdzie przyjmuje się, że:
    -1 h przeliczeniowy = 308,00 zł 
w przypadku, kiedy rodzice ucznia korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały)

8. Szczegółowe informacje o stypendium szkolnym można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie -Referat Oświaty
ul. Plac Reymonta 3,  nr telefonu (061) 4380343.

Przeczytano: 674 razy.| Wydrukuj

Do góry