Aktualności

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z NGO na rok 2020

09 października 2019 14:20 | Aktualności

Wójt Gminy Kołaczkowo zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” w celu wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do Projektu. Projekt dostępny jest na stronie internetowej gminy www.kolaczkowo.pl, na BIP www.bip.kolaczkowo.pl oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pl. Wł. Reymonta 3, 62 - 306 Kołaczkowo.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22.10.2019r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, parter – sala sesyjna.

Przeczytano: 601 razy.| Wydrukuj

Do góry