Aktualności

Wykaz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

06 listopada 2019 12:25 | Aktualności

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wykaz firm zajmujących się odpłatnym odbiorem odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych dostępny jest TUTAJ

Przeczytano: 709 razy.| Wydrukuj

Do góry