Aktualności

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

16 grudnia 2019 12:58 | Aktualności

Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłatę
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy wpłacać
na konto o numerze: 
16 9681 0002 0100 0143 2000 0220

 

Powyższe nie dotyczy mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych
i Spółdzielni Usługowej w Chwalibogowie, którzy ww. opłatę wnoszą
na konto wskazane przez zarządcę.

Przeczytano: 1143 razy.| Wydrukuj

Do góry