Komunikaty

KOMUNIKAT ADRESOWANY DO WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH Z TERENU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

31 sierpnia 2017 12:48 | Komunikaty

KOMUNIKAT STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Adresowany do właścicieli lasów prywatnych z terenu powiatu wrzesińskiego, uszkodzonych podczas nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Właściciele lasów prywatnych fakt zniszczenia drzewostanu winni zgłaszać do Referatu Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  we Wrześni z podaniem lokalizacji lasu tj. miejscowości, nr ewidencyjnego działki oraz szacunkowej powierzchni zniszczeń  wraz z  dokumentacją fotograficzną.

Zgodnie z Decyzją nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w związku z kształtowaniem bezpieczeństwa publicznego, właściciele lasów prywatnych, które uległy zdewastowaniu w następstwie silnych wiatrów jakie wystąpiły w dniu 11 sierpnia 2017 r. będą mogli skorzystać
z środków finansowych wydzielonych z funduszu leśnego na uporządkowanie drzewostanów.

Środki będą wypłacane osobom, które zadeklarują uporządkowanie terenu.

W związku z powyższym każde zgłoszenie będzie podlegało sprawdzeniu i ocenie co do zasadności pomocy.

Przeczytano: 511 razy.| Wydrukuj

Zdjęcia:

Do góry