Przetargi

14 września 2020 14:44 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg gminnych w Gminie Kołaczkowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wyjaśnienia 17.09.2020 do przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dr&oacu

czytaj więcej

21 sierpnia 2020 09:35 | Przetargi

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 - aktualizacja

W planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 wkradł sie błąd numeryczny, w kolumnie liczba porządkowa pominięto nr "3". Nie zmienia to ilosci zamówień.

czytaj więcej

31 lipca 2020 11:11 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dowozy dzieci do szkół w Gminie Kołaczkowo w roku szkolnym 2020-2021”.

Zamawiający umieszcza poprawioną informację z otwarcia ofert z dnia 31.07.2020 r. (w części II, termin płatności faktury dot. oferty nr 6 błędnie wpisano 20 dni zamiast 30 dni).

czytaj więcej

31 lipca 2020 10:30 | Przetargi

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kołaczkowo, dnia 31 lipca 2020 r. DGP.6720.4.2018 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków&n

czytaj więcej