Przetargi

13 listopada 2017 12:59 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Ubepieczenie mienia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2020"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie...

czytaj więcej

26 października 2017 14:05 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przeztragu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017, poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert na „Ubezpieczenie...

czytaj więcej

20 października 2017 14:34 | Przetargi

Pytania do przetargu nieograniczonego na ubepieczenie mienia

Gmina Kołaczkowo na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy...

czytaj więcej

11 października 2017 10:15 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego na lata 2018-2020

nr ogłoszenia 600304-N-2017 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia...

czytaj więcej

02 października 2017 09:39 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie...

czytaj więcej

28 września 2017 10:31 | Przetargi

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego

Przedmiot przetargu: Autobus szkolny stanowiący mienie Gminy Kołaczkowo Sprzedający: Gmina Kołaczkowo, pl Wł. Reymonta 3, 62 -306 Kołaczkowo tel. 61 4385324 Termin przetargu: 11 październik

czytaj więcej

26 września 2017 12:25 | Przetargi

Przetarg nieograniczony na utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie

Ogłoszenie nr 593434-N-2017 z dnia 2017-09-26 r. Gmina Kołaczkowo: Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej