Przetargi

31 lipca 2020 10:30 | Przetargi

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kołaczkowo, dnia 31 lipca 2020 r. DGP.6720.4.2018 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków&n

czytaj więcej

20 lutego 2020 09:47 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo" Ogłoszenie nr 514392-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.

czytaj więcej