Przetargi

26 listopada 2018 12:01 | Przetargi

Przetarg nieogranoczny pn. "Dostawa oleju opałowego na rok 2019 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju napędowego na rok 2019 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo". Ogłoszenie nr 652908-N-2018 z dnia 26.11.2018 r.

czytaj więcej

12 października 2018 08:38 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Leśna..

Kołaczkowo, dnia 12 października 2018 r. FEZP.271.10.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu...

czytaj więcej

02 października 2018 13:31 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna.

Kołaczkowo, dnia 2 października 2018 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna”...

czytaj więcej

17 września 2018 11:20 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna"

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna Ogłoszenie nr 617746-N-2018 z dnia 2018-09-17

czytaj więcej

23 sierpnia 2018 11:19 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonym pn. Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo.

Kołaczkowo, dnia 23 sierpnia 2018 roku Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych...

czytaj więcej

06 sierpnia 2018 14:50 | Przetargi

Przetarg nieograniczony pn. .: „Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo" Ogłoszenie nr 599700-N-2018 z dnia 2018-08-06 Dnia 08.08.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany...

czytaj więcej

20 lipca 2018 07:12 | Przetargi

Zapytanie o cenę

Stowarzyszenie Mieszkańców Kołaczkowa "Reymont" zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na "Budowę miejsca czynnego wypoczynku w Kołaczkoiwe", w terminie do dnia 30.07.2018 r. zgodnie z załącznonym kosztorysem ofertowym.

czytaj więcej

13 lipca 2018 14:49 | Przetargi

Zapytanie o cenę

Urząd Gminy w Kołaczkowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zagospodarowanie - modernizacji i adaptacji zaplecza kompleksu świetlicowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieganowie gm. Kołaczkowo w terminie do dnia 20.07.2018r. zgodnie z załącznym kosztorysem ofertowym. Projekt...

czytaj więcej